Společnost OMT Slovakia, s.r.o.měří radiální vůli ložisek za pomocí profesionálních, na zakázku vyrobených měřidel od společnosti AKOMAX TECHNOLOGY, spol. s r.o.

Radiální vůle je za pomocí měřidla snímána vybaveným číselníkovým úchylkoměrem nebo indukčním snímačem doplněný o zobrazovací jednotku. Při měření je vnější kroužek střídavě zatěžován ve vertikálním směru pomocí vahadlového mechanismu, který umožňuje nastavení velikosti zátěžové síly.

Měření je statické s dynamickým efektem, které umožní lépe zaujmout optimální polohu valivých těles vůči oběžným drahám kroužků.